SIP

Podjetje SIP se ukvarja z izdelavo končnih produktov kmetijske mehanizacije. Specializirano je na področju spravila travne krme, trošenja organskih gnojil ter spravila koruzne krme.

Leta 2006 smo definirali nove robne pogoje izdelkov in do danes v veliki meri že prenovili večji delež izdelkov. Z nenehnim izboljševanjem in testiranjem smo v zadnjih letih izredno napredovali v gorskem programu strojev in postali drugi glavni proizvajalec strojev za gorski program.

Značilno za to panogo je da se kmetije in zahteve uporabnikov hitro spreminjajo. Celoten razvoj kmetij gre v učinkovitejšo rabo energije (večja učinkovitost, produktivnost in manjšo porabo goriva na kg krme), trajnosti razvoj in čim bolj ekološko pridelano hrano.

Ker so področja uporabe strojev izredno različna je razvoj, optimiranje in izboljševanje strojev izredno kompleksen postopek, ki zahteva veliko testiranj na različnih kritičnih področjih po celotnem svetu.

Ključni pomen za uspešen obstanek v panogi je zagotavljanje in nenehno izboljševanje izdelkov s čimer se povečuje zanesljivost in učinkovitost strojev. Trg se izredno hitro spreminja zaradi prilagajanja in izboljševanja pridelave krme in ekološko pridelane hrane.

Izrednega pomena je tudi diferenciacija izdelkov z namenom ohranjanja prepoznavnosti in uvajanje novih inovativnih rešitev, ki izboljšuje in povečujejo učinkovitost in udobje uporabe končnih uporabnikov.

Podjetje trži svoje izdelke v skoraj vseh državah Evrope, državah CIS in tudi ostalih oddaljenih trgih kot so Nova Zelandija, Kitajska, Indija, Koreja, Japonska, Mehika, Kanada …

www.sip.si