Klin

KLIN poslovno svetovanje je podjetje, ki se aktivno ukvarja z vodenjem delavnic, kompetencami, svetovanjem, coachingom, iskanjem in selekcijo kadrov ter ocenjevanjem potenciala zaposlenih.

Našim naročnikom pomagamo na področju razvoja timskega dela in razvijanja vseh pomembnih veščin učinkovitih timov, vodenja in motiviranja zaposlenih, coachinga, obvladovanja stresa in izgorelosti ter še na mnogih drugih področjih, ki so za razvoj posameznega podjetja še kako pomembna.

www.klin.si