KCDM 2.0

Spletno mesto KCDM2.0 - novega Kompetenčnega centra za design management (2017-2019) - je v pripravi.

Predvidoma bo objavljeno do konca leta.

Do takrat vas vabimo, da na teh straneh pobrskate med vsebinami prvega KCDM (2012-2015).

Objavljeno

Od KCDM do KCDM2.0

Pobudniki in partnerji projekta KCDM smo vse od zaključka projekta sredi leta 2015 iskali načine in vire financiranja za nadaljevanje našega uspešnega projekta. To nam je uspelo s prijavo na Javni razpis za sofinanciranje delovanja kompetenčnega centra za razvoj kadrov in vpeljavo novih poslovnih procesov s področja dizajn managementa – KCDM 2.0 za obdobje 2017-2019. V naslednjih dveh letih bo tako znanja in zglede za strateško vključevanje oblikovanja v svoje poslovne procese pridobivalo kar 37 slovenskih podjetij.

Zaradi velikega števila zainteresiranih podjetij – za sodelovanje v kompetenčnem centru je interes izrazilo več kot 50 podjetij – ter omejitev razpisa, smo pripravili in oddali dve vlogi: KCDM2.0 osnovni, ki predvideva povečevanje kompetenc s področja design managementa za 20 novih podjetij, ter KCDM 2.0 napredni, ki bo s poglobljenimi znanji s področij design inovacij, design vodenja in design raziskav ter znamčenja opremil 17 partnerjev prvega KCDM.

Obe prijavi sta bili odobreni, kar pomeni, da bomo lahko v celoti uresničili svoj načrt, ki predvideva tesno sodelovanje med podjetji iz obeh kompetenčnih centrov.

V takšnem sodelovanju vidimo številne prednosti in pozitivne učinke:

  • Partnerji projekta Napredni KCDM 2.0 lahko nastopajo kot mentorji podjetjem v partnerstvu Osnovni KCDM 2.0 – hitrejši razvoj nove generacije podjetij;
  • Zaradi hitrejšega razvoja podjetij v partnerstvu Osnovni KCDM 2.0 se bodo nekatera med njimi lahko v kasnejših fazah projekta priključevala tudi poglobljenim vsebinam, namenjenim partnerstvu Napredni KCDM 2.0 – večji napredek nove generacije (Osnovni KCDM 2.0);
  • S sodelovanjem obeh partnerstev se bo povečalo število vodilnih kadrov uspešnih slovenskih podjetij, ki bodo nastopali kot ambasadroji in promotorji vsebin design managementa in znamčenja v slovenskem gospodarskem okolju – povečana konkurenčnost nacionalnega gospodarskega okolja;
  • Z združitvijo sredstev za pripravo in organizacijo osrednjega strokovnega dogodka (mednarodna design management konferenca) bo mogoče zagotoviti višjo vsebinsko kakovost dogodka – kakovostnejše povezave slovenskih podjetij z mednarodnimi viri znanj;
  • Povezani partnerstvi skupaj pokrivata več panog – hitrejše vključevanje specializiranih znanj v celotne panoge (tudi v manjša in srednja podjetja, panoge v težavah);
  • Pri povezavi partnerstev so znanja in zgledi s področja design managementa, znamčenja,vodenja, uvajanja sprememb ter poslovnih izboljšav v podjetje in učinkovitega trženja regionalno razpršeni in zagotavljajo boljšo pokritost vzhodne in zahodne regije – uravnotežen regionalni razvoj;
  • Sodelovanje tesno povezanih partnerstev ima več možnosti za doseganje trajnih učinkov na gospodarstvo (več podjetij s primerljivimi izkušnjami, več možnosti za institucionalizacijo …) – večji vpliv na gospodarsko in podporno okolje, hitrejši prehod v kreativni gospodarski model;
  • Večja medijska prepoznavnost področja design managementa, znamčenja, vodenja, uvajanja sprememb ter poslovnih izboljšav v podjetje in učinkovitega trženja – preliv znanj v negospodarsko okolje (javi sektor, NVO …) ter hitrejše doseganje točke preloma
  • Večja možnost ustvarjanja sinergij med posameznimi podjetji – hitrejši netehnološki transfer znanj, grozdenje.

Prijava v sistem

Izgubljeno geslo?