Studio Moderna

Glavna področja dela in storitve podjetja Studio Moderna Storitve d.o.o. so razvoj in lansiranje novih izdelkov na trg, upravljanje z mednarodno uveljavljenimi blagovnimi znamkami kot so Dormeo, Kosmodisk, Bigfish, trženje izdelkov in kontrola kvalitete, zaščita blagovnih znamk in patentov, izdajanje in založništvo ipd. Preko skupine Studio Moderna s svojimi izdelki dosega tržišče 400 milijonov končnih kupcev v 21 državah Srednje in Vzhodne Evrope, Rusije in Turčije.

Pri razvoju in prodaji lastnih izdelkov in upravljanju s tržnimi znamkami je oblikovanje ključnega pomena, saj predstavlja eno glavnih točk diferenciacije izdelkov in tržnih znamk ter preko njihove prepoznavnosti ustvarja ključne konkurenčne prednosti, s tem pa položaj na trgih.
Oblikovanje igra ključno vlogo tako pri razvoju izdelkov (na primer zložljivo kolo Bigfish, pri katerem smo prav preko oblikovanja in razvoja mehanizma za zlaganje dosegli ključno primerjalno prednost pred konkurenco) kot tudi pri njihovem nastopu na trgu, kjer prepoznavna tržna znamka z usklajeno celostno podobo in komunikacijo predstavljata ključno razlikovalno prednost.

Sposobnost integracije oblikovanja v podjetje in njegovo strategijo ter kompetence za upravljanje z oblikovanjem so tako pomemben faktor uspešnosti poslovanja našega podjetja.

www.studio-moderna.com