SiNatura

Podjetje Si.natura d.o.o. se z založniško dejavnostjo na področju lesarstva in z izdajanjem revije Lesarski utrip, ukvarja od leta 1994, s proizvodnjo in prodajo izdelkov iz lesa, naravnih ležišč in lesenih žaluzij pa že od leta 1993.

Založniška dejavnost je podjetju že od vsega začetka omogočala poglobljen vpogled v stanje slovenske lesne industrije, v njen razvoj in potenciale, tehnološko opremljenost in kadrovsko usposobljenost, v njene napore in poskuse za tržno pozicioniranje doma in v tujini ter odkrivanje tržnih niš za razvoj lastnih izdelkov. Znotraj založniške dejavnosti je podjetje leta 2000 vzpostavilo spletni portal za nakup in prodajo lesa in lesnih izdelkov borzalesa.com.

Na področju proizvodnje lesenih izdelkov je leta1995 Si.natura d.o.o. v tekmi z romunskim podjetjem izgubila izvozni posel, zato je svoje ambicije usmerila v razvoj lastnih izdelkov. V istem letu je nastala serija izdelkov za spanje, t.i. sistem naravnih ležišč, ki ga je v istem letu podjetje začelo tržiti pod blagovni znamko Si.natura. Nekaj let kasneje je podjetje svoj program dopolnilo še s proizvodnjo in prodajo lesenih žaluzij.

Danes podjetje razpolaga s široko paleto uredniških in marketinških znanj, z izkušnjami pri razvoju, proizvodnji in trženju izdelkov, zaradi narave projektov pa tudi z znanji in izkušnjami, ki so potrebni za preseganje lastnih meja.

Naročnine in oglase podjetje pridobiva pretežno v Sloveniji, prodaja naravnih ležišč in žaluzij pa poteka v Sloveniji in nekaterih drugih državah iz regije; Hrvaška, Srbija, Črna Gora, Avstrija.

www.sinatura.si