NEC

NEC Notranjski ekološki center, Cerknica je nevladni in neprofitni zasebni zavod ustanovljen leta 1995. Deluje kot kompetenčni center za podjetništvo, trajnostni razvoj in razvoj podeželja.
NEC, Cerknica je akter povezovanja gospodarstva in nevladnega sektorja in krepi vključevanje kreativne industrije na področju razvoja kakovosti storitev v nacionalnih in mednarodnih iniciativah. Je projektno organizirana organizacija in pri svojem delu upravlja z več kot 200 deležnikov in manegira več interdisciplinarnih delovnih skupin. Izvaja množico projektov z vključevanjem akterjev kreativne industrije na področju izvajanja dogodkov, razvoju storitev, izvedbe kreativnih delavnic, didaktičnih kmetij, spodbujanja nosilcev naravne in kulturne dediščine k inovativnemu delu.

Projektno vodene izvaja v skladu z mednarodnim standardom IPMA (International project management association) in protokolu naročnika projekta.

www.nec-cerknica.si