Adria Mobil

Adria Mobil je eden vodilnih evropskih proizvajalcev počitniških prikolic, avtodomov in mobilnih hiš. Najpomembnejše tržišče so evropski trgi (Skandinavija, Francija, Nemčija, Italija, Benelux, Anglija, Švica, Španija, Avstrija …), poleg tega pa podjetje svoje izdelke prodaja tudi v Aziji in Avstraliji.

Gre za zelo kompleksno panogo, ki integrira veliko število tehnoloških in netehnoloških procesov. Značilno za panogo je, da je za obstanek na trgu, ohranjanje konkurenčnosti in povečevanje tržnega deleža ali dodane vrednosti na zaposlenega potrebna izjemna odzivnost in hitro prilagajanje trendom, saj so razvojni cikli kratki, izdelki kompleksni, dejavnost panoge (in s tem konkurence) na področju razvoja novosti in izboljšav pa izjemno intenzivna. Intenzivnost panoge tako ne dopušča napak v razvoju izdelkov in njihovi kakovosti.

Ključen pomen za uspešen obstanek v panogi in povečevanje tržnega deleža ima diferenciacija izdelkov in nagovarjanje specifične ciljne skupine z jasno, konsistentno obljubo (promisse) blagovne znamke ter seveda njena uresničitev.

V zadnjih petih letih se je tržni delež podjetja, tudi zaradi uvajanja principov produktnega managementa in povečevanja vloge oblikovanja pri celostnem razvoju in trženju izdelkov, kljub krizi povečal in z 7 % tržnega deleža na programu avtodomov in 5 % tržnega deleža na programu prikolic se blagovna znamka Adria uvršča med 3 največje evropske znamke v svojem segmentu.

www.adria-mobil.com