Kompetenčni center

Partnerstvo Kompetenčnega centra za design management sestavljata dva tipa organizacij: Podjetja s končnimi produkti in blagovnimi znamkami, oblikovalska podjetja in agencije, ki sodelujejo v procesu oblikovanja uporabniške izkušnje. Sistematično povečevanje kompetenc s področja upravljanja z oblikovanjem (design management)  in ustvarjanje sinergije med kreativno-ustvarjalnim in poslovnim svetom razumemo kot nujno potreben korak pri povečanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

V slovenskem gospodarstvu, predvsem v tradicionalnih, kot so tesktilna, lesnopredelovalna, prehrambena, pa tudi v drugih panogah (zastopanih v partnerstvu in širše), zaznavamo pomanjkljivo znanje o prednostih in merljivih rezultatih, ki jih prinaša sistematično vključevanje oblikovanja kot dejavnika diferenciacije in povečanja vrednosti izdelkov za uporabnika, ter pomanjkanje kompetenc za njegovo učinkovito integracijo v razvojne strategije. Čeprav nekatera uspešna podjetja posamezne principe design managementa že uspešno vključujemo v svoje delovanje, so ta prizadevanja parcialna in odvisna od drugih kompetenc kadrov ki takšne projekte vodijo. Pomanjkanja metodologije in sistematizacije pa predstavlja dodatni dejavnik tveganj in omejuje širjenje znanj in operacij na posamezne projekte, ki dolgoročno ne prispevajo k izboljšanju konkurenčnosti podjetja. Le celostno razumevanje principov design managementa na vseh ravneh podjetja – od mojstrov in vodij procesov do vodij razvoja in vodstva družbe prinaša celosten napredek v dolgoročnem obvladovanju poslovnih procesov.

Partnerji v projektu zato prepoznavamo potrebo po razširjeni razvojni strategiji, ki vključuje omenjena področja in ob obvladovanju tehnoloških inovacij ustvarja pogoje za razvoj netehnoloških, katerih najpomembnejši vir predstavlja obvladovanje projektov industrijskega in drugih področij oblikovanja, ki med kreativnimi industrijami ustvarijo več kot polovico vse dodane vrednosti (Vir: Creative Economy, Report 2008, UNCTAD). Kot stičišče tehnoloških in tržnih dejavnikov ima design management neposreden vpliv na dolgoročno stabilnost, konkurenčnost in uspešnost.

Kompetenčni center za design management je bil ustanovljen v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 do 2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, 1.2. prednostne usmeritve »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«. Projekt Kompetenčnega centra za design management v obdobju od 1. 2. 2013 31. 7. 2015 delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.