Cilji in področja kadrovskega razvoja

Na podlagi kompetenčnega modela smo pripravili načrt razvoja in izobraževanja, ki bo vsem vključenim v projekt omogočil nadgraditi posamezne kompetence, hkrati pa spodbuditi izmenjavo obstoječega znanja in izkušenj znotraj kompetenčnega centra.

Kot so pokazali rezultati samoocenitvenega vprašalnika Modela stopnic design managementa, potrebujejo vsa podjetja razvoj na vseh izpostavljenih kompetencah pri vseh petih panožnih profilih, zato smo skladno s tem oblikovali usposabljanja, ki bodo to omogočila. Usposabljanja se bodo izvajala na različne načine, saj bomo organizirali različne:

 • delavnice, treninge, fokus grupe,
 • predavanja in predstavitve,
 • obiske konferenc, sejmov, razstav,
 • in drugo.

S kombinacijo različnih pristopov bomo ustvarjali pogoje za t.i. izkušenjsko učenje, ki bo vsakemu posameznemu udeležencu, podjetjem ter celotnemu konzorciju pomagalo doseči učinkovit prenos pridobljenega znanja v prakso. Poleg tega se zavedamo, da bodo vsi udeleženci razvoj posameznih kompetenc dosegli tudi preko lastne proaktivnosti, stalnega treninga veščin, skrbi za svoj neprestan razvoj in ob pomoči ter spodbudi svojih sodelavcev in vodij.

NAČRT USPOSABLJANJ

1Zavedanje
 • Osnove designa
 • Osnove design managmenta
 • DNA podjetja - zgodovina podjetja, poslanstvo, vizija, strategija
2Vključenost
 • Pomen designa za podjetje in BZ (osnovni razvojni procesi, osnove marketinga)
3Sredstva
in viri
4Design znanje
 • DNA blagovne znamke (hišni stil, BZ, pozicija in diferenciacija izdelkov/storitev, konkurenca
 • Osnovna orodja kreativnosti (viharjenje možgan,..)
 • Specifična strokovna znanja, ki jih podjetje potrebuje za izboljšanje izdelka (izobraževanje varilcev, poznavanje novih materialov, poznavanje CNC programov, delo z dokumenti, ...)
5Obvladovanje procesa
 • Projektno vodenje
 • Razvojni proces in vključevanja designa v procese
 • Tržne raziskave (metode in orodja raziskave in analize uporabnikov, trga, konkurence, dobaviteljev)
1Zavedanje
 • Osnove designa
 • Osnove design managmenta
 • DNA podjetja - zgodovina podjetja, poslanstvo, vizija, strategija
2Vključenost
 • Pomen designa za podjetje in BZ (osnovni razvojni procesi, osnove marketinga)
 • Vloga Designa v podjetju.
3Sredstva
in viri
 • Merila učinkovitosti in kvalitete
4Design znanje
 • DNA blagovne znamke (hišni stil, BZ, pozicija in diferenciacija izdelkov, konkurenca)
 • Oblikovalski proces ter orodja in metode D in DM
 • Specifična znanja, ki jih podjetje potrebuje za izboljšanje učinkovitosti področnih inženirjev: računalniški programi, tehnološka znanja, novi materiali in njihova obdelava, ...
5Obvladovanje procesa
 • Projektno vodenje
 • Razvojni proces in vključevanja designa v delovne procese (od ideje, koncepta, protipa, do izdelka)
1Zavedanje
 • Osnove designa
 • Osnove design managmenta
 • DNA podjetja - zgodovina podjetja, poslanstvo, vizija, strategija
2Vključenost
 • Pomen designa za podjetje in BZ (osnovni razvojni procesi, osnove marketinga)
 • Raziskava vloge in vključenosti designa pri konkurenci, vloga designa v industriji.
 • Analiza razvoja trendov design projektov.
3Sredstva
in viri
 • Sestavljanje kreativnega projektnega teama (kriteriji za izbor in oblike sodelovanja s kreativnimi industrijami)
 • Pravne podlage in zakonodaja (avtorske pravice, licence, patenti)
 • Upravljanje s financami (presoja tveganj in spremljanje investicijskih donosov)
4Design znanje
 • DNA blagovne znamke (hišni stil, BZ, pozicija in diferenciacija izdelkov, konkurenca)
 • Oblikovalski proces ter orodja in metode D in DM
 • Specifična znanja, ki jih podjetje potrebuje za izboljšanje učinkovitosti projektnih managerjev: računalniški programi, tehnološka znanja, najnovejši materiali in komponente, ...
5Obvladovanje procesa
 • Projektno vodenje
 • Razvojni proces in vključevanja designa v procese
 • Merjenje in ocenjevanje uspešnosti D projektov
1Zavedanje
 • Osnove designa
 • Osnove design managmenta
 • DNA podjetja - zgodovina podjetja, poslanstvo, vizija, strategija
 • Primeri dobrih praks
2Vključenost
 • Vključitev designa v identiteto podjetja, razvoj izdelkov in storitev, upravljanje z lastnino
 • Raziskave oblikovalske ponudbe na trgu
 • Raziskava vloge in vključenosti designa pri konkurenci, vloga designa v industriji
 • Merjenje in ocenjevanje uspešnosti oblikovalskih projektov
3Sredstva
in viri
 • Sestavljanje kreativnega projektnega teama (kriteriji za izbor in oblike sodelovanja s kreativnimi industrijami in svetovalci)
 • Upravljanje s financami (definiranje budžeta, plačila, ocena učinkovitosti,..)
 • Pravne podlage in zakonodaja (avtorske pravice, licence, patenti)
4Design znanje
 • DNA blagovne znamke (hišni stil, BZ, pozicija in diferenciacija izdelkov, konkurenca)
 • Oblikovalski proces ter orodja in metode D in DM
 • Orodja in kazalci ekonomske uspešnosti projektov
 • Pregled referenčnih design institucij, izobraževalnih institucij, spletnih portalov, literature, dogodkov (who is who in design)
5Obvladovanje procesa
 • Projektno vodenje
 • Razvojni proces in vključevanja designa v procese
 • Tržne raziskave (metode in orodja raziskave in analize uporabnikov, trga, konkurence, dobaviteljev)
1Zavedanje
 • Osnove designa
 • DNA podjetja - zgodovina podjetja, poslanstvo, vizija, strategija
2Vključenost
 • Umeščanje designa v vizijo, poslanstvo in strateško načrtovanje
 • Vključitev designa v identiteto podjetja, razvoj izdelkov in storitev, upravljanje z lastnino
 • Raziskava oblikovalskih trendov in scenariji za prihodnost
 • Merjenje uspešnosti designa in design strategij
3Sredstva
in viri
 • Sestavljanje kreativnega teama (kriteriji za izbor in oblike sodelovanja s kreativnimi industrijami in zunanjimi svetovalci)
 • Planiranje investicij v oblikovanje in ocene tveganj
4Design znanje
 • Design thinking in design leadership
 • Pregled referenčnih D institucij, izobraževalnih institucij, literature, dogodkov (who is who in design), TED• Razstave, sejmi, konference
5Obvladovanje procesa
 • Razvojni proces in vključevanje D v procese