KCDM 2.0: Prva konferenca in smernice usposabljanja

Oktobrska konferenca je bila dragocena priložnost za prvo srečanje vseh partnerjev obeh KCDM in hkrati temelj za nadaljnje aktivnosti kompetenčnega centra. Poleg osnov ključnih področij usposabljanj: design management, design leadership, design innovation in znamčenje – so partnerji spoznali drug drugega, svoje sorodne potrebe in možnosti sodelovanja in tako naredili prvi korak k prenosu znanja znotraj partnerstva.

+ Več

Objavljeno

Prve aktivnosti KCDM 2.0

Z začetkom jeseni se začenjajo tudi intenzivne aktivnosti, povezane z novim Kompetenčnim centrom za design management. Z MGRT smo že imeli uvodni sestanek, potekajo tudi prvi obiski pri partnerskih podjetjih … prvi skupni dogodek, kjer se bomo srečali vsi partnerji, pa bo konferenca 3. oktobra. + Več

Objavljeno

Od KCDM do KCDM2.0

Pobudniki in partnerji projekta KCDM smo vse od zaključka projekta sredi leta 2015 iskali načine in vire financiranja za nadaljevanje našega uspešnega projekta. To nam je uspelo s prijavo na Javni razpis za sofinanciranje delovanja kompetenčnega centra za razvoj kadrov in vpeljavo novih poslovnih procesov s področja dizajn managementa – KCDM 2.0 za obdobje 2017-2019. V naslednjih dveh letih bo tako znanja in zglede za strateško vključevanje oblikovanja v svoje poslovne procese pridobivalo kar 37 slovenskih podjetij.

+ Več

Objavljeno

Predlog nove politike dodeljevanja finančnih spodbud v sektorju kreativnih industrij

Design vse bolj stopa v ospredje dejavnikov globalne konkurenčnosti. Na podlagi dobrih izkušenj, ki jih je prinesel 2,5-letni projekt Kompetenčnega centra za design management (KCDM) smo se odločili, da pripravimo in odločevalcem predamo predlog nove politike pri formuliranju ukrepov za dodeljevanje finančnih spodbud v sektorju kreativnih industrij. + Več

Objavljeno

Zaključni dogodki kompetenčnih centrov

Z avgustom oz. septembrom 2015 se zaključuje obdobje financiranja in s tem delovanja ne le našega, ampak še 11 drugih kompetenčnih centrov naše generacije. Ob zaključku projekta kompetenčni centri pripravljajo vrsto strokovnih dogodkov, med katerimi je marsikateri zanimiv tudi za širšo javnost oziroma partnerje KCDM.

+ Več

Objavljeno

2 leti design managementa v Sloveniji

Področje design managementa je v svetu že uveljavljeno in se hitro razvija. Pri nas podjetja njegove potenciale šele spoznavajo in ga večinoma uvajajo parcialno – tako na strani naročnikov kot ponudnikov design storitev. S projektom KCDM smo spodbudili razvoj področja in poznavanje globalnih trendov in praks prenesli v izkušnje podjetij in posameznikov.

+ Več

Objavljeno

27. maj Kongresni center Thermana, Laško 07:30

3. konferenca o razvoju kadrov: Kompetence 21. stoletja – Od besed k dejanjem

Na 3. konferenci o razvoju kadrov »Kompetence 21. stoletja: od besed k dejanjem«, bomo skozi prizmo razvoja kompetenc predstavili stališča strokovnjakov ter skozi predstavitve uspešnih zgodb skladovih programov utrdili prepričanje, da se vlaganje v ljudi obrestuje. + Več

ODPRTO Zunanje Obvezna prijava

Objavljeno